Klaverjasunie

Organisatie

Onze Organisatie

De NKU is een belangenorganisatie die tot doel heeft zich in te zetten voor aangesloten klaverjasverenigingen en deze bij elkaar te brengen. Dit doel wordt nagestreefd door het ontplooien van activiteiten en het ondersteunen van verenigingen bij het organiseren van toernooien. Ook het bevorderen van de sociale contacten behoort hiertoe. Communiceren naar onze leden toe wordt uitgevoerd door het uitbrengen van 5 x per jaar de “Roemservice” en via deze website.

Onze leden zijn donateurs en verenigingen die allemaal gezellig willen klaverjassen en de klaverjassport een warm hart toe dragen. De contributie voor verenigingen bedraagt €40,00 per jaar. Donateurs betalen €15,00 per jaar.
Navigatie
© 2023 Klaverjasunie - Alle rechten en typefouten voorbehouden - Disclaimer