Onze doelstelling

De NKU is een belangenorganisatie die tot doel heeft zich in te zetten voor aangesloten klaverjasverenigingen en deze bij elkaar te brengen. Dit doel wordt nagestreefd door het ontplooien van activiteiten en het ondersteunen van verenigingen bij het organiseren van toernooien. Ook het bevorderen van de sociale contacten behoort hiertoe. Communiceren naar onze leden toe wordt uitgevoerd door het uitbrengen van 5 x per jaar de “Roemservice” en via deze website.


Lidmaatschap 

Onze leden zijn donateurs en verenigingen die allemaal  gezellig willen klaverjassen en de klaverjassport een warm hart toe dragen. De contributie voor verenigingen bedraagt €40,00 per jaar. Donateurs betalen €15,00 per jaar. 

Roemservice 

5 keer per jaar brengt de NKU het informatieblad “Roemservice” uit, zowel digitaal als print. Aangesloten verenigingen kunnen hun toernooiflyers laten opnemen in dit blad. Verenigingen ontvangen 3 exemplaren en donateurs ontvangen 1 exemplaar per uitgave.