Klaverjasverenigingen in de provincie Frieslandfriesland

 

Vereniging Plaats Telefoonnummer
KC De Laatste Troef  Achlum  0517-641244 
Kaartvereniging Zwarte Mieke  Arum  0517-641973 
KJC Nei 't Sin  Balk  0514-603615 
KC de Hoeve  De Hoeve 0561-432694 
KC De Turfsteker  Haule  0516-577484 
KC Herbaijum  Herbaijum  0517-641244 
KJC IJlst  IJlst  0515-533119 
KC Langedijke  Langedijke  0516-516113 
KJC De Mande  Lippenhuizen  0513-463997 
KJC Haskerdijken / Nieuwebrug  Nieuwebrug  0513-671302 
KC Elsloo  Nijeberkoop  0516-441585 
KJC Offingawier  Offingawier  0515-417918 
Advendo Kaarten Oldeholtwolde 0561-612793
KJC Haskerhorne  Oudehaske  0513-677410 
KC Lyts Begjin Schettens  Schettens  0517-531946 
KJC Het Veerhuis  Sneek  0515-416679 
KJC ONS  Sondel  0514-602998 
KJC Stavoren  Stavoren  0514-681501 
KC Tersoal  Tersoal  0515-521583 
KJC Tjerkwerd Tjerkwerd  0515-577414 
KJC "Mei Wille in Stille" Twellingea  0515-855755 
KC Vegelinsoord  Vegelinsoord  0513-419576 
Biljart- en kaartclub  Weidum  058-2519522 
KJC Westhem  Westhem  0515-579237 
Drie kaart stuk  Witmarsum  0517-852055 
De Boer is Troef Wolvega 0561- 688487 
ANBO klaverjassen  Wolvega  0561-613881 
KJC De Smidte  Workum  0515-542699 

 

Terug naar overzicht