De Nederlandse klaverjas Unie steunt de volgende goede doelen:

Dank zij Ricoh Nederland is het ons mogelijk gemaakt dat wij goede doelen kunnen steunen:

Kika

KIKA Kinderkankervrij

KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam, UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek, Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden, UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen, ErasmusMC - Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, VU medisch centrum in Amsterdam, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.
De NKU steunt deze stichting in samenwerking met Ricoh NL.  Wilt u meer weten hierover kijk dan op www.kika.nl

 

 

kwfKWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding heeft in de bijna 60 jaar van haar bestaan al veel bereikt. Sinds de oprichting in 1949 zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten ruim verdubbeld. Tegenwoordig is de kans dat iemand met kanker de eerste 5 jaar overleeft, gestegen tot ruim 50 procent. Maar het aantal mensen dat jaarlijks kanker krijgt, neemt ook toe.  Wilt u meer weten hierover kijk dan op www.kwfkankerbestrijding.nl

 

Nierstichting Nederland

nierstichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatienten.
Wilt u meer weten hierover kijk dan op www.nierstichting.nl

 

Diabetis Fonds

diabetis

Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek. Wilt u meer weten hierover kijk dan op www.diabetesfonds.nl

 

Stichting Alzheimer

De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) steunt wetenschappelijk onderzoek naar en geeft voorlichting over de ziekte van Alzheimer. ISAO is afhankelijk van giften. De stichting is in november 1993 in Nederland opgericht
Wilt u meer weten hierover kijk dan op www.alzheimer.nl

 

 

Clini Clownscc

In de begintijd van Stichting CliniClowns Nederland speelden de CliniClowns alleen voor ernstig zieke kinderen, op afdelingen Oncologie. Inmiddels heeft het werkterrein van CliniClowns zich enorm uitgebreid naar kinderafdelingen van ruim 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt naar aard van de ziekte en/of duur van de opname. Maar niet alleen in ziekenhuizen vind je kinderen die het moeilijk hebben. Velen van hen worden thuis verpleegd/verzorgd, of verblijven in bijvoorbeeld instellingen voor kinderrevalidatie en de gehandicaptenzorg. Ook deze kinderen wil CliniClowns graag bereiken. Daarom zijn we altijd bezig met de ontwikkeling van nieuwe diensten om meer kinderen met een ziekte en/of handicap afleiding en plezier te bieden.

Wilt u meer hierover te weten komen kijk dan op www.cliniclowns.nl