Overname van artikelen van deze website alleen met toestemming van de Nederlandse Klaverjas Unie.           

Deze website wordt alleen supported via Internet Explorer versie 8 / 9 / 10. 
Indien u een foutmelding krijgt gaarne een e-mail naar info@klaverjasunie.nl met de melding die u ontvangt.